3. SINIF ÖDEV SAYFAMIZ

   Fazladan Çalışmalar Sayfamıza Hoşgeldiniz.

Lütfen günü gününe takip ediniz! Dosyayı indiriniz ve yazıcınızdan çıktı alınız.

Bitişik Yazı Fontları(Önemli)

Bilgisayarınızda bitişik yazı fontları yüklü değilse ödevlerde verilen bitişik yazılar normal yazı şeklinde görünecektir.Aşağıda verilen linkten indirerek bilgisayarınıza otomatik olarak kurulum yapabilirsiniz.

(Aşağıdaki Linke tıkla. Dosyayı aç, programa tıkla otomatik kurulum yapılacaktır.)

 Otomatik Kurulum Bitişik Yazı Font Programı indir

Sayfaya ikl defa geliyorsanız, 3. sınıf etkinlikleri en aşağıdan yukarıya doğru sıralanmıştır.Yani Eylül ayı etkinlikleri en altta, Haziran etkinlikleri ise en üsttedir. Başarılar dilerim.

  Erat Merkür

   Türkçe Karma Etkinlikler ve Saatler Etkinliği 9
   Türkçe Karma Etkinlikler ve Saatler Etkinliği 8
   Türkçe Karma Etkinlikler ve Saatler Etkinliği 7
   Türkçe Karma Etkinlikler ve Saatler, Dakika Etkinliği 6
   Türkçe Karma Etkinlikler ve Saatler Etkinliği 5
   Türkçe Karma Etkinlikler ve Saatler Etkinliği 4

 

   Türkçe Karma Etkinlikler ve Saatler Etkinliği 3
   Türkçe Karma Etkinlikler ve Saatler Etkinliği 2
   Türkçe Karma Etkinlikler ve Saatler Etkinliği
   Türkçe Karışık Etkinlikler ve Sıvı Ölçüleri Etkinliği
   Anlamlı Cümle, Deyimler, Cümle Tamamlama ve Sıvı Ölçüleri Etkinliği

 

   Özel İsimler, Noktalama İşaretleri, Bulmaca ve Sıvı Ölçüleri Etkinliği
   Soru Oluşturma, Eş-Zıt ve Eşsesli Kelimeler, Sıvı Ölçüleri Etkinliği
   19 Mayıs, Hal Ekleri, Sebeb Sonuç Cümleleri, Anlamlı Cümle, Gerçek ve Mecaz Anlam
   Paragraf Oluşturma ve Kesirler Test Etkinliği
   Türemiş Kelimeler ve Kesirler Değerlendirme Etkinliği

 

   Çelişkili İfadeler, Noktalama İşaretleri ve Kesir Problemleri Etkinliği 3
   Paragrafta Anlam ve Kesir Problemleri Etkinliği 2
   Sıfatlar Test ve Kesir Problemleri Etkinliği
   Eş-Zıt kelimeler Bulmaca ve Kesir Problemleri Etkinliği
   Türkçe Test ve Kesir Problemleri Yazımı Etkinliği

 

   Türkçe Bulmaca, Test ve Kesirleri Sıralama
   Cümle Tamamlama, Bulmaca ve Kesirleri Sıralama Etkinliği
   Kurallı Cümleler, Eş-Zıt ve Eşsesli Kelimeler, Kesirleri Sıralama
   Cümle Tamamlama ve Bulmaca, Kesirler
   Noktalama İşaretleri ve Kesirler

 

   Noktalama İşaretleri, 5N1K Etkinliği veKesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme
   Cümleler, Özel Adlar, 5N1K Etkinliği ve Kesirler
   Eşsesli, Eşanlamlı Kelimeler, Alfabetik Sıralama ve alan Ölçüleri 5
   5N1K Çalışması ve Alan Ölçüleri 4
   Cümle Kurma, Parçada Anlam Tesbiti ve Alan Ölçüleri 3

 

   Karşılaştırma Cümleleri ve Alan Ölçüleri 2
   Sebeb Sonuç Cümleleri, Hal Ekleri ve Alan Ölçüleri
   Metin Tamamlama ve Çevre Hesaplamaları
   Cümle Oluş Sıralama, 5N1K ve Çevre Hesaplamaları
   Anlamlı Cümle Kurma, Cümle Bulmacası ve Çevre Hesaplamaları

 

   Hikaye Tamamlama, Soru Cümlesi, Özel Ad ve Çevre Hesaplamaları
   Cümlelerin Oluş Sırası ve Çevre Uzunlukları Hesaplamaları
   Fiiller, Noktalama İşaretleri v Uzunluk Ölçü Problemleri
   Sıfatlar ve Uzunluk Ölçüleri Problemleri
   Harf, Hece, Kelime ve Uzunluk Ölçüleri

 

   Eş-Zıt ve Türemiş Kelimeler,Uzunluk Ölçüleri Tahmini
   Ünlü, Ünsüz Harfler, Noktalama İşaretleri ve Örüntü ve Süslemeler 4
   De Bağlacı, Sözlük Sırası ve Örüntü, Süslemeler 3
   -Mi Eki Simetri veÖrüntüler 2
   Zamirler, -mi Eki Simetri ve Örüntüler

 

   Soru Ekleri, Türemiş Kelimeler ve Simetri
   Kelime Yapısı, İsimler ve Geometrik Şekiller Test
   Kelime Yapısı, İsimler ve Geometrik Şekiller
   Sözlük Sırası ve Geometrik Şekiller ve Cisimler
   Bağlaçlar ve Geometrik Şekiller

 

   Eşanlamlılar Bulmaca, Geometrik Şekiller ve Cisimler
   Cisim, Şekiller De nin Yazılışı
   Geometrik Şekiller Test ve De nin Yazılışı3
   Üçgen, Dikdörtgen Çizme ve De nin Yazılışı2
   Üçgen, Dikdörtgen Çizme ve De nin Yazılışı

 

   Geometrik Şekiller, Açılar ve Hal Etkinlikleri
   İsmin Halleri, Açılar ve Köşe Değerlendirme
   İsmin Halleri, Açılar ve Köşeler
   Deyimler, İsmin Halleri, Dikdörtgen, Kare ve Çember
   Atasöz, Deyimler Değerlendirme, Dikdörtgen Kare ve Üçgen Çizme

 

   Deyimler ve Açılar
   Atasözleri, Deyimler ve Açılar3
   Atasözleri, Deyimler ve Açılar2
   Atasözleri, Deyimler ve Açılar
   Atasözleri ve Noktalar

 

   Atasözü Deyiş ve Deyimler, Noktalar
   Mecaz ve Gerçek Anlam, Düzlem ve Düzlemsel Şekiller
   Mecaz ve Gerçek Anlam, Düzlem ve Düzlem Parçası
   Mecaz ve Gerçek Anlam, Düzlem ve Düzlemsel Şekiller
   Gerçek ve Mecaz Anlam ve Doğruların Konumu

 

   Gerçek Mecaz Anlam, Metin Tahlil ve Doğruların Birbirine Göre Konumu
   Okuduğunu Anlama, Doğru ve Kesişen Doğrular
   Aslı ile Ceren Metni, Metnin Bölümleri, Işın ve Doğru Parçası
   Farklı Düşünceler ve Şekil Grafikleri
   Metnin Bölümleri, Doğru ve Doğru Parçası, Işınlar

 

    Rüzgar Estiğinde Metni, Doğru ve Işınlar
   Ormana Gidecek Metni, Işın ve Doğrular
   Neden ve Sonuç, Şekil Grafiği Etkinliği
   Grafikler ve Çetele Etkinliği
   Eş Sesliler, Yönler, Meslekler ve Şekil Grafiği

 

   Cumhuriyet Metin Tahlil Etkinliği
   Çetele ve Şekil Grafiği Etkinlikleri
   Boz Ayı Metin Tahlil
   Önadlar Test, Çarpma ve Bölme Problemleri
   Adıllar,  Bölme ve Problemleri

 

   Önadlar, Bölme Sağlama ve Bölmeler
   Önadlar  Bölme Alıştırmaları2
   Önadlar, Çarpma Problemleri ve Bölme Alıştırmaları
   Gerçek Dost Metin Değerlendirme ve Çarpma Problemleri
   Genel Türkçe Değerlendirme ve Problemler

 

   Türkçe Değerlendirme, 10-100 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Çarpmada Verilmeyenleri Bulma
   Yapım Ekleri, Kısa Yoldan Çarpma ve Çarpmada Verilmeyen Sayıları Bulma
   Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler ve Çarpmalar
   İş, Eylem Bildiren Kelimeler, Görsel Okuma ve Çarpmalar
   İş ve Eylem Bildiren Kelimeler, Çarpma Bulmacası

 

   İş ve Eylem Bildiren Kelimeler, 5N1K ve iki Basamaklı Sayılarla Çarpmalar
   İş ve Eylem Bildiren Kelimeler, Yönler, Çarpmalar
   Genel Deneme Sınavı
   Çöp Tenekesi Metin Tahlil ve Kütle Problemleri
   Kitaptan Korkan Çocuk Metin Tahlil, Kütle Problemleri ve Çevirmeler

 

   Hasan'ın Hayali Metin Tahlil ve Kütle Problemleri
   Yazım Yanlışları Düzeltme Etkinliği ve Kütle Ölçüleri
   Yazım Kuralları Test, Barınma ve Tartı Çevirmeleri
   Yazım Yanlışları ve Problemler
   Yazım Hataları Düzeltme ve Çıkarma Problemleri

 

   Noktalama İşaretleri Uygulama ve Çıkarma Problemleri
   Noktalama İşaretleri Uygulama ve Çıkarma Problemleri
   Noktalama İşaretleri Uygulama ve Çıkarma Problemleri
   Noktalama İşaretleri Uygulama ve Zihinden Çıkarmalar
   Diğer Noktalama İşaretleri ve Zihinden Çıkarmalar

 

   Soru İşareti, Ünlem, Üç Nokta ve Çıkarmada Verilmeyen Rakamlar
   Virgül ve Çıkarmada Verilmeyenleri Bulma
   Nokta, Kesme İşareti ve Çıkarma İşlemleri
   Mutsuz Tırtıl ve Sevgi Metni Etkinlikleri
   Sebeb Sonuç Cümleleri ve Çıkarmada Verilmeyeni Bulma 3

 

   Sebeb Sonuç Cümleleri ve Çıkarmada Verilmeyeni Bulma 2
   Sebeb Sonuç Cümleleri ve Çıkarmada Verilmeyeni Bulma 1
   Benek Masal Tamamlama ve Toplamada Verilmeyen Rakamı bulma, Görsellerle Toplama
   Orman Metni Tahlil ve Toplama İşlemleri
   Adam ve Atı Metin Tahlil, Toplama ve Karışık problemler

 

   İhtiyar Adam Metni, Adlara Gelen Ekler ve Toplama Problemleri
   Bir Dilim Ekmek Metin Tahlil ve Toplama Problemleri
   Adam ve Orman Metni Tahlil, Toplama İşleminde Verilmeyenler
   Duygusal, Abartılı İfadeler ve Çıkarma İşleminde Verilmeyeni Bulma
   Havada İlk Uçan Türk Metni, Toplama İşlemleri veProblemleri

 

   Duygusal, Abartılı İfadeler ve Çıkarma İşlemleri
   Farklı Düşündüren İfadeler ve Toplam Problemleri2
   Farklı Düşündüren İfadeler ve Toplam Problemleri
   Duygusal, Abartılı İfadeler ve Toplama Problemleri
   Metin 5N1K, Toplamalar ve Kısa Matematik Tekrar

 

   Atatürk Test, Toplamada Tahmin ve Toplama Bulmacası
   Metin, Toplama Problemleri ve Zihinden Toplamalar
   Atatürk'le İlgili Metin, Mili Bayramlar ve Zihinden Toplamalar
   Atatürk Bilgileri Sıralama, Toplamada Verilmeyeni Bulma ve Tahmin Etme
   Atatürk, Toplamada Tahmin EtmeToplamada Verilmeyeni Bulma

 

   5N1K Metin, Kelime Türetme, Eşanlamlılar ve Adıllar
   Zamirler Toplamalar ve Verilmeyen Toplananı Bulma
   Zamirler ve Toplamalar 2
   Zamirler ve Üç Basamaklı Doğal Sayılarla Toplamalar
   Kısaltmaların Yazılması ve Onluğa Yuvarlamalar 2

 

    Kısaltmaların Yazımı ve Onluğa Yuvarlamalar
   Atatürk Yenilikler, İsim Çeşitleri Alıştırma ve Uzunluk Problemleri
   Cumhuriyet Kavram Haritası, Soyut Somut İsim ve Uzunluk Ölçüleri
   Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk? İsimler ve Uzunluk Ölçüleri
   Cumhuriyet Şiir Çalışması ve Uzunluk Ölçüleri Test

 

   Metin, Kelime Türetme ve Romen Rakamları
   Kelime Türetme ve Romen Rakamları 
   Zıt ve Eş Anlamlı Kelimeler ve 6,7,8 ve 9'ar Ritmik Sayma
   Zıt ve Eşanlamlı Kelimeler ve 8,9'ar Ritmik Saymalar
   Eşanlamlı Kelimeler ve 6,7'şer Ritmik Saymalar

 

   Yapılarına Göre Kelimeler, Tek Çift Sayılar ve Örüntü
   Kelime Türetme ve Örüntüler
   5N 1K Metin ve Örüntüler
   Zıt Anlamlı Kelimeler Tek ve Çift Doğal Sayı Oluşturma
   Kelime Türetme ve Tek, Çift Doğal Sayılar

 

   Eşanlamlı ve Zıt Anlamlı Kelimeler ve Üç Basamaklı Doğal Sayıları Sıralama
   Eşanlamlı Kelimeler ve Üç Basamaklı Doğal Sayıları Sıralama
   Tümce, Eşanlamlı ve Üç Basamaklı D. Sayılar Büyüklük ve Küçüklük
   Metin Tahlil ve Üç Basamaklı Doğal Sayılar-3
   Metin Tahlil ve Üç Basamaklı Doğal Sayılar-2

 

   Eşanlamlı Kelimeler ve Üç Basamaklı Doğal Sayılar Küçüklük ve Büyüklük İlşkileri
   Harf, Hece Çalışmaları ve Üç Basamaklı Sayılar Basamak Değeri Çalışması 2
   Harf, Hece Çalışmaları ve Üç Basamaklı Sayılar Basamak Değeri Çalışması
   Eşanlamlı Kelimeler ve Üç Basamaklı Sayılar Büyüklük ve Küçüklük İlişkileri
   Metin Tahlil ve Üç Basamaklı Doğal Sayılar

 

                                                             Anasayfa