İcatlar ve Keşifler

- - Ateş

 

Hepimizin büyük büyük dedesi olan "homo sapiens", belki 80.000 yıl önce, ateş yakmayı bulur. Ya iki ağaç parçasını sürterek ya da çakmaktaşlarını birbirine vurarak yapar bunu.

 

M.Ö. 40.000

- - Suda yüzen kütük

- - Dallardan yapılmış kulübe

- - Sıcak çorba

- - Takılar: Kemikten ve çakıl taşından yapılmıştır.

 

M.Ö. 30.000

- - Resim: Mağaraların iç duvarlarında bulunan resimlerin renkleri, topraktan ve başka doğal boyalardan elde edilmektedir. Belki yazının kaynağını da burada görmek gerekir. Konuşma diline gelince, başlangıç dönemi bilinmiyor.

 

M.Ö. 25.000

- - Özel Aletler: Taş balta, kemik bıçak, kemikten ya da balık kılçığından yapılmış dikiş iğnesi.

 

M.Ö. 10.000

- - Köpek: Zekası, koku alma yetisi, belleği, aynı zamanda arkadaşa olan gereksinimiyle köpek, on bin yıldır avda olduğu kadar kulübede de insanın sadık dostudur.

 

M.Ö. 7500

- - Göl üzerine kurulmuş köy: Düşmanlardan, insanlardan ya da hayvanlardan uzakta yaşama olanağını verir.

 

M.Ö. 5000

- - Domuz ve koyun yetiştirme, ardından öküzün evcilleştirilmesi. Bin yıl sonra horoz ve tavukların evcilleştirilmesi.

- - Dokuma: Önce, Mısır'da yün dokunur, iki bin yıl sonra ketenin, ardından Hindistan'dan gelen pamuğun dokunmasına geçilir.

- - Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

 

M.Ö. 4000

- - Çömlekçilik: Çin'de ve Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmıştır.

 

M.Ö. 3000

- - Tekerlek: KAlde'de (Bugünkü Irak) İbrahim Peygamber'in doğduğu Ur şehrinde ortaya çıkmıştır. Bütün zamanların en önde gelen buluşudur.

- - Zamanın bölünmesi: Sümerler (Asya halkı), gündüz ve geceyi, toplamı yirmi dört saat olan on iki döneme bölerler.

 

M.Ö. 2780

- - Takvim: 365 günlük olup, Mısırlı rahiplerce hazırlanmıştır.

 

M.Ö. 2500

- - Altın takılar, madeni ayna, keten elbise, takma saç, yüksek tabaknın oynadığı oyun takımları, mobilya (masa, tabure, yatak), tuvalet eşyaları (cımbız, tarak) Mısırlılarca sık sık kullanılır.

- - Firkete Cam: Mısır'da bulunmuştur.

- - Saban: Genel olarak Akdeniz kıyılarında kullanılır. Çin'de ve İran'da ortaya çıkışı iki bin yıl daha eskiye dayanır.

- - Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.

- - Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.

 

- - Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

 

M.Ö. 2000

- - Ticaret gemisi: Dört köşeli yelkeni olup, ağaçtan yapılmadır. Dümen yerini tutan bir küreği vardır.Bu gemilerle Fenikeliler (bugünkü Lübnanlılar) açık denizde günlerce yolculuk yapmaktan çekinmemişlerdir.

 

M.Ö. 1500

- - Kedi: Büyük bir sevgi ve saygı görüp mumyalaştırıldığı Mısır'da evcilleştirilmiştir.

 

M.Ö. 1050

- - Alfabe: Fenikeliler bulmuş, Yunalılar tarafından yeniden gözden geçirilmiştir. Adını Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan Alfa ve Beta'dan alır.

 

M.Ö. 800

- - Testere, mala, rende, çekül.

 

M.Ö. 776

- - Olimpiyat Oyunları: Olympos'ta Zeus'a adanan bu oyunlar beş gün sürer. 394- 1896 yılları arasında dört yılda bir olurdu. Kadın ya da erkek bütün Yunanlılar eskiden beri spor oyunlarına tutkunluk derecesinde düşkündüler.

 

M.Ö. 687

- - Para: Lidya'da (bugün Türkiye'nin bir parçası), Kral Gyges tarafından bulunmuştur.

 

M.Ö. 600

- - Elektrik: Çok sayıda teoremin yaratıcısı olan Thales, oğuşturulmuş amberin küçük parçacıkları çektiğini gözlemler: O halde burada, amberin Yunan dilindeki karşılığı olan eletron adını verdiği bir akışkanın varlığı söz konusudur.

 

M.Ö. 500

- - Kiremitler, çuha giysiler, kaldırım taşı döşenmiş yollar, yağ kandili, Roma evlerinde gündelik kullanıma girer.

 

- - Sirk, Romalılar, halk oyunlarını, özellikle de gladyatörlerin yırtıcı hayvanlarla ya da kendi aralarında dövüşürken ortaya koydukları oyunları çok severlerdi.

 

M.Ö. 400

- - Atom: Yunanlı filozof Demokritos, bütün canlı varlıklarla onların çevresinde yer alan nesnelerin atom denilen aynı taneciklerden oluştuğunu düşünür.

 

M.Ö. 300

- - Güneş saati, su saati: Bir konuşmacının yaptığı konuşmanın uzunluğunu belirlemek, süreyi ölçmek amacıyla Yunanlılar tarafından bulunmuştur.

- - Eyer: Ata binmek için.

- - Su Kemeri: Romalılar, günlük suyu şehirlere, hamamlara, lağımlara getirdiler.

- - Roma Arabası: Dört atın koşulu olduğu bir arabadır.

 

M.Ö. 280

- - İskenderiye feneri: Beyaz mermerden yapılmış ve odun ateşiyle ışıklandırılmış olup, dünyanın yedi harikasından biridir.

- - Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

 

M.Ö. 250

- - Güneş ışığı yansıtıcısı: Arkhimedes burgusu, Arkhimedes bulmuştur.

 

M.Ö. 150

- - Emmebasma tulumba: Ktesibios icat etmiştir.

 

M.Ö. 120

- - Fıçı bira ve uzun pantolonlar Roma dönemindeki Galya'da.

 

M.S. 80

- - Aeolipil: İlk buharlı, tepkili makinedir. Heron bulmuştur.

- - Satranç: Hindistan'da ortaya çıkmıştır.

- - Marsilya sabunu, köylü dolabı, reçeller, Avrupa'da ortaya çıktı.

 

M.S. 368

- - Hastane: Hıristiyanların buluşu olup, idaresinde keşişler yer almıştır. Yoksulları iyileştirmenin yanı sıra cüzzamlıları soyutlamaya da yönelik olan bir yerdir.

- - Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

 

M.S. 500

- - Üçgen biçiminde yelken.

- - Okul: Charlemagne'ın bulmuştur.

- - Hamut: At arabası.

- - Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.

- - Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.

 

- - Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

 

M.S. 900

- - Nal ve üzengi: İlki at, diğeri binici içindir.

- - Ocak: Bugünkü şömineler.

- - Yel değirmenleri ve su değirmenleri: İran ve Çin'de kullanılmaya başlanmıştır.

- - Mum: İçyağından yapılmıştır.

 

M.S. 1100

- - Katedraller: Onları yapmak için, el arabası, palanga, çıkrık, pencerelerinde ise vitray kullanılmıştır.

- - Müzik notaları: Latince yazılmış bir ilahinin sözlerine göre, Benedikten Tarikatı keşişi Guido d'Arezzo tarafından bulunmuş bir sistemdir.

 

M.S. 1190

- - Pusula: Avrupa'ya gelir, ancak Çinliler daha önceleri kullanmışlardır.

- - Kaz tüyü: Yazmak için kullanılmıştır.

 

M.S. 1240

- - Arap rakamları: Romen rakamlarının yerini almıştır.

 

M.S. 1250

- - Banyo: küvet bulunana kadar çamaşır leğeninde yapıldı.

- - Kıç bodoslama dümeni: Gemilerde kullanılmaya başlanmıştır.

- - Kum Saati

 

M.S. 1300

- - Çatal: Önce bunu yeni bir silah sanan İngiltere Kralı I. Edward'a sunulmuştur. Ama herkesin kullanması için aradan 250 yılın geçmesi gerekir.

- - Makas, düğmeler (giysiler için), Sarkaçlı duvar saati

 

M.S. 1350

- - Uçurtma: Kültürümüze girer. Oysa Çinliler daha önceleri biliyorlardı.

 

M.S. 1316

- - Gözlük, daha doğrusu, çok iyi göremeyen yaşlı insanlar için yakını gösteren mercek. Miyopların gözlük takabilmek için 1450 yılını beklemeleri gerekecektir.

 

M.S. 1320

- - Oyun Kağıtları: Çin'de ortaya çıkmıştır.

 

M.S. 1346

- - Top: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

 

M.S. 1450

- - Ayna: Sırla kaplı olup, camdan yapılmıştır.

- - Saltanat Arabası: Deriden yapılma, makaslarla yaylanma sistemi sağlanmış bir arabadır.

- - Posta: Fransa'da XI. Louis tarafından kurulmuştur.

- - Basımevi: Çinlilerin onu 800 yılına doğru bulmuş oldukları söylenir.

 

12 Ekim 1492

- - Kristof Kolomb, bilinmeyen topraklara ulaşır. Bahamalar, çok geçmeden Antiller gibi. Onbeş yıl sonra, keşfin onurunu yanlışlıkla Amerigo Vespucci'ye yüklenen bir coğrafyacı, yeni dünyaya onun ismini verecektir. (Amerika)

 

M.S. 1490

- - Tabak ve peçete.

 

M.S. 1492

- - Kakao: Kristof Kolomb'un ananas, tütün, Hint tavuğu ve horozu, başka bie deyişle erkek ve dişi hindiyle birlikte Amerikayı aynı zamanda keşfettiği üründür.

 

M.S. 1534

- - Patates: Peru'dan getirilmiştir. Parmentier'in onu Parislilere yedirebilmesi için 1788 yılını beklemesi gerekecektir.

 

M.S. 1543

- - Dünya yuvarlaktır: Güneşin çevresinde döner. Bunu keşfeden Kopernik'tir. O günlerde çoğu kişi buna inanmamıştır.

- - Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

 

M.S. 1554

- - İşaretler: Geometri ile ilgili.

- - Anatomi: Michel Servet akciğer dolaşımı üzerinde incelemeler yapar. William Harvey 1628'de kan dolaşımını bulacaktır.

 

M.S. 1570

- - Diş fırçası: İspanya Büyükelçisi tarafından Fransa'da saraya sunulmuştur.

 

M.S. 1592

- - Termometre: Eski Yunan'dan beri bilinen bir ilkeyi Galileo geliştirir.

- - Vida: Burgulu bir çivi. Ancak girdiği delikten nasıl çıkacağı henüz bilinmez. Tornavida yüz yıl sonra ortaya çıkacaktır.

 

M.S. 1600

- - Ulusal marş: İsviçreliler bulmuştur.

 

M.S. 1607

- - Müzik yazısı: Monteverdi, beş çizgili portre üzerine Orfeo'yu (ilk opera) yazar.

 

M.S. 1610

- - Mikroskop: Hollanda'da Cornelius Van Drebbel tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1625

- - Halk arabası: Camlı kapıları olan, herkesin binebildiği bir arabadır.

- - Şemsiye: İngilizler bulmuştur.

- - Sofra bıçağı

 

M.S. 1642

- - Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1644

- - Barometre: Torricelli icat etmiştir.

 

M.S. 1653

- - Mektup kutusu: Paris'te ortaya çıkmıştır.

 

M.S. 1666

- - Bilardo: XIV. Louis tarafından ortaya çıkarılmıştır.

 

M.S. 1658

- - Banknot: Stockholm Bankası tarafından İsveç'te piyasaya sürülür. Fransa'da 1914 yılına kadar altın karşısındaki değerine göre değiş tokuş edilecektir.

 

M.S. 1670

- - Cep saati: Hollanda'lı Huyghens'in buluşudur.

 

M.S. 1681

- - Düdüklü tencere: Denis Papin bulmuştur. Sert etleri pişirme özelliğine sahiptir.

 

M.S. 1684

- - Kahvehane: Paris'te Sicilyalı François Procope tarafından açılmıştır.

 

M.S. 1711

- - Diyapazon: Haendel'in orkestrasında trompetçi olan John Shore tarafından bulunmuştur. Bu alet, müzisyenlere "la" sesini verir.

 

M.S. 1712

- - Buhar makinesi: İngililtere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.

 

M.S. 1726

- - Ansiklopedi: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

 

M.S. 1752

- - Paratoner: Benjamin Franklin tarafından bulunmuştur. Aynı zamanda odun sobasını da icat etmiştir.

 

M.S. 1755

- - Kuzine: Beauvais'de, Boudin tarafından üretilmiştir.

 

M.S. 1764

- - Jenny: Pamuk eğirme makinesidir.

 

M.S. 1765

- - Lokanta: Paris'te Mösyö Boulanger tarafından ortaya çıkarılmıştır.

 

M.S. 1769

- - Ağır yük arabası: Cugnot icat etmiştir. Buharla çalışır. Önden çekişli ilk otomobildir.

 

M.S. 1770

- - Banyo teknesi

 

M.S. 1779

- - Madeni köprü: İngiliz Abraham Darby'nin, Severn Nehri üzerine kurduğu, dökme demirden yapılma bir köprüdür.

 

M.S. 1778

- - Klozet: Joseph Bramah tarafından İngiltere'de patenti alınmış, gündelik kullanıma 1860'da kanalizasyon tesisatından sonra Londra'da girmiştir.

 

M.S. 1772

- - Görünmez mürekkep: Süt ve limon suyuyla yapılmış olup, İngilizler tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1783

- - Uçan balon: İlk yolcuları bir horoz, bir koyun ve bir ördek olmuştur.

 

1 Ocak 1788

- - The Times : Londra'da yayın hayatına başlar ve her gün çıkar.

 

M.S. 1790

- - Takma diş: İlk takma diş, suaygırı dişinden yapılmıştır.

 - İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.

 

M.S. 1792

- - Merkezi ısıtma: Londra'daki İngiltere Bankası'nda kullanılmıştır. Paris'te ilk ısıtılan bina, 1833'de enstitü binasıdır.

- - Sigara: İspanya'da elde sarılmıştır. Sanayi halini alıp üretilmesi, 1853'de Küba'da gerçekleşir.

 

M.S. 1642

- - Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

 

7 Nisan 1795

- - Metrik Sistem: Büyük Britanya, İrlanda, Kanada ve A.B.D. dışında kalan bütün ülkelerde benimsenir.

 

M.S. 1794

- - Telgraf

 

M.S. 1795

- - Kurşun kalem

 

M.S. 1797

- - Paraşüt: 27 yaşındaki Andre-Jacques Garnerin, Paris'teki Monceau Parkı'nın üzerine, uçan balondan atlamıştır.

 

M.S. 1800

- - Elektrik pili: İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından icat edilmiştir..

 

M.S. 1803

- - Buharlı gemi: Amerikalı Robert Fulton tarafından geliştirilmiştir.

 

M.S. 1804

- - Lokomotif: İngiliz Richard Trevithick tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1805

- - Stetoskop: Doktor Laennec'in buluşudur.

 

M.S. 1818

- - Kan verme: Doktor James Blundel, Londra'daki Guy's Hospital'da gerçekleşir.

 

M.S. 1823

- - Piyano: Paris'te Erard tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1824

- - Hayvanları koruma derneği: Londra'da kurulur.

 

M.S. 1824

 

- - Kibrit: İngiltere'de bulunmuştur.

 

M.S. 1826

- - Konserve kutusu: İngiltere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.

 

M.S. 1830

- - Dikiş makinesi: Barthelemy Thimonnier tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1834

- - Biçerdöver: Altın bulmak için akın eden madencileri beslemek amacıyla Cyrus McCormick'in Amerika'da yaptığı bir makinedir.

 

M.S. 1838

- - Pervane: Sir Fracis Pettit Smith'in ortaya çıkardığı bir alet olup, Archimedes gemisinde kullanılmıştır.

- - Çim biçme makinesi: İngilizler bulmuştur.

- - Poker

 

M.S. 1836

- - Altıpatlar: A.B.D.'de Samuel Colt'un buluşudur.

 

M.S. 1840

- - Posta Pulu: James Chalmers adlı bir İskoç bulmuştur.

 

M.S. 1846

- - Anestezi: Bostonlu doktorlar William Morton ve John W. Jackson bu iş için eter kullanmışlardı.

 

M.S. 1849

- - Çengelli iğne: Walter Hunt icat etmiştir.

 

M.S. 1851

- - Çamaşır Makinesi: Amerikalı James King tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1852

- - Gaz Lambası

 

M.S. 1853

- - Asansör: Elisha Otis tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1859

- - Petrol kuyusu: İlk petrol kuyusu Pensilvanya'nın Titusville yöresinde kurulur. Albay Drake yirmi bir metre derinlikte petrol bulur.

 

M.S. 1860

- - Emniyet Kilidi: Yale tarafından icat edilmiştir.

- - Pastörize etme: İlk önce sütü, ardından diğer gıdaları uzun süre saklamak amacıyla Louis Pasteur tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1867

- - Dinamit: Alfred Nobel tarafından icat edilmiştir.

 - İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.

 

M.S. 1863

- - Futbol: İngiltere'de ortaya çıktı.

 

Ocak 1863

- - Metro: Londra'da törenle açıldı. Buhar gücüyle çalışan metro, ilk yıl dokuz buçuk milyon yolcu taşıdı.

 

M.S. 1869

- - Renkli fotoğraf: Louis Ducos de Hauron ortaya çıkarmıştır.

 

M.S. 1870

- - Dinamo: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1876

- - Telefon: Alexandre Graham Bell tarafından bulunmuştur.

 

21 Ekim 1879

- - Ampul: Thomas Edison tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1877

- - Gramafon: Thomas Edison tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1874

- - Daktilo: Amerika'da Remington tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1878

- - Su ısıtıcısı: Güneşle çalışan bu cihazı Augustin Mouchot bulmuştur.

 

M.S. 1879

- - Yazar kasa: Amerikalı William Burroughs tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1881

- - Elektrikli tramvay: Alman Werner von Siemens tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1883

- - Gökdelen: Willam Le Baron Jenney, Chicago'da, metalik yapı kafesli dokuz katlı bir bina yapar.

 

M.S. 1884

- - Çöp kutusu: Amerikalı vali Eugene Poubelle, ev atıklarının toplanmasında kap kullanılmasını zorunlu hale getirir.

 

M.S. 1886

 

- - Petrolle çalışan otomobil: İlk olarak Daimler yapmıştır.

 

M.S. 1889

- - Eiffel Kulesi: Fransız Devrimi'nin yüzüncü yılı dolayısıyla yapılmıştır.

- - Bisküvi

 

M.S. 1890

- - Havalandırma cihazı: Newyorklu McLeod American Pneumatic Company, kışın ısınmak, yazın serinlemek için için bir hava dolaşım sistemi kurar.

 

9 Ekim 1890

- - Motorlu uçuş: Clement Ader, buhar makinesinin hareket geçirdiği Eole'ün içinde, yerden birkaç santim yükselmeyi başarır.

 

M.S. 1891

- - Elektrikli ütü.

- - Vantilatör: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.

- - Periskop: Jean Rey ve Jules Carpentier tarafından bulundu. Bu denizaltı yapımının başlangıcı sayılır.

 

M.S. 1892

- - Coca-Cola: Atlanta'da eczacılık yapan doktor Pemberton'un, içinde gizemini hala koruyan 7 X maddesi ile birlikte on beş maddenin bileşiminden oluşturduğu bir içecektir.

 

M.S. 1893

- - Fermuar: Amerikalı W. L. Judson icat etmiştir.

- - Aspirin: Kimyager Adolf von Bayer bulmuştur.

 

M.S. 1894

- - Parmak İzi: İlk olarak emniyet müdürü Alphonse Bertillon bu sayede suçluları belirlemiştir.

 

M.S. 1895

- - Radyografi: Wilhelm Roentgen, eşinin elinin saydam bir şekilde filme çekilmesini sağlayan, açıklanması güç ışınlar keşfeder: X ışınları.

 

M.S. 1895

- - Tıraş bıçağı: Değiştirilebilir bıçağıyla King Camp Gillette'in tasarımıdır.

 

28 Aralık 1895

- - Sinema: Lyonlu Auguste ve Louis Lumiere kardeşler tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1895

- - Tekerlek: Otomobiller için olup, sökülük takılabilir niteliktedir. Clermont- Ferrandlı Michelin kardeşlerin buluşudur.

 

2 Haziran 1896

- - Radyo: Rus Aleksandr Popov, 250 metrelik uzaktan ilk telsiz telgraf mesajını iletir. Marconi, üç yıl sonra Manş'ın ötesine yayın yapmayı başarır.

 

17 Aralık 1903

- - Uçak: Orville Wright'ın geliştirdiği ilk uçak, 3 metre yükselerek 30 metre yol alır.

 

M.S. 1905

- - İzafiyet (Görelilik): Albert Einstein'ın 26 yaşındayken bulduğu bir teoridir.

 - Disk freni: Otomobil yapımcısı Alexandre Darracq'ın buluşudur.

 - Çizgi film: İlk olarak Amerikalı Winsor McCay tarafından yapılmıştır.

 

M.S. 1913

- - Çapraz bulmaca: New York World okuyucularına sunulmaya başlanmıştır.

 

M.S. 1914

- - Sutyen: Caresse Crosby tarafından bulunmuştur. Bu bayan, buharlı geminin yaratıcısı Robert Fulton'un torunudur.

 

M.S. 1916

- - Zırhlı savaş arabası (Tank): İngilizler yapmıştır.

 

M.S. 1920

- - Kol Saati: Saatlerini bileklerine tutturma alışkanlığın edinen, 1914 savaşına katılmış askerler bulmuştur.

 

M.S. 1922

- - Buzdolabı: Amerika'da bulunmuştur. Avrupa'ya beş yıl sonra gelmiştir.

 

M.S. 1924

- - Kağıt mendil

 

6 Ekim 1927

- - Sesli sinema: Caz Şakıcısı filminde Al Jolson'la başlar.

 

20 Mayıs 1927

- - Atlantik'in geçilmesi: Uçakla hiç konaklamadan, Charles Lindbergh otuz üç buçuk saatlik bir uçuşla Atlantik'i geçmeyi başarır.

 

M.S. 1928

- - Yapışkan bant

 

M.S. 1930

- - Otomatik çamaşır makinesi: Amerika'da kullanılmaya başlanmıştır.

 

M.S. 1931

- - Elektrikli tıraş makinesi: Jacob Schick tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1936

- - Televizyon: 22 Kasım'da BBC düzenli yayınlara başlar. John Logie Baird, ilk denemelerini 1925'te gerçekleştirmişti.

Kaplumbağa: Volkswagen, hükümetin bir "halk arabası" tasarlamasını istemesi üzerine, Ferdinand Porsche tarafından Almanya'da tasarlanır. Yirmi milyondan fazla Kaplumbağa üretilecektir.

 

M.S. 1938

 

- - Fotokopi: New York'ta kserografi yöntemiyle yapılır.

 

M.S. 1939

- - Helikopter: Rus Igor Sikorsky tarafından bulunmuştur.

- - Bisküvi

 

M.S. 1940

- - Radar: Büyük Britanya'da geliştirilmiştir.

- - Tükenmez kalem: Biro Kardeşler'in patentini aldığı bu kalem ilk kez Arjantin'de satılmıştır.

 

M.S. 1941

- - Penisilin: Alexander Fleming'in 1928'de bulduğu madde, başarıyla denenir.

 

M.S. 1942

- - Atom enerjisi: Chicago'da, Enrico Fermi atom pilini çalıştırır.

 

15 Temmuz 1945

- - Atom bombası: New Mexico'da Alamogordo Çölü'nde denenir. 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın yedinci büyük şehri olan Hiroşima haritadan silinir.

 

M.S. 1944

- - Tepkili uçak: Alman Hava Kuvvetlerinde kullanıma girer.

 

M.S. 1946

- - Bilgisayar: Eniac adlı ilk bilgisayar, on basamaklı iki sayıyı üç mikro saniyede çarpar. Ancak buna karşılık, 30 ton ağırlığında olup, 18.000 lambayla çalışmaktadır.

 

M.S. 1954

- - Organ nakli: Boston'da ilk böbrek nakli yapılır. 1967'de ilk kalp nakli Güney Afrika'da doktor Christian Bernard tarafından yapılmış, ancak hasta on gün sonra hayatını kaybetmiştir.

 

29 Mayıs 1953

- - Everest'e tırmanış: 8880 metre yüksekliğindeki bu dağa ilk tırmananlar Sir Edmund Hillary ile Tenzing Norgay adındaki dağcılardır.

 

4 Ekim 1957

- - Yapay uydu: Sovyetler Birliği tarafından Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlattı.

 

M.S. 1958

- - Stereo ses sistemi

 

M.S. 1960

- - Lazer

 

16 Temmuz 1969

- - Ay'a yolculuk: Apollo 11 adlı uzay mekiği, Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins adlı üç astronotu Ay'a götürür.

- - Renkli Televizyon: Ay yolculuğu milyonlarca seyirciye naklen renkli olarak yayınlanır.

 

M.S. 1971

- - Mikroişlemci: Bilgisayar ve bilgisayarlı cihazların beyni.

 

25 Temmuz 1978

- - Tüp bebek: İngiltere'de yapılmıştır.

 

M.S. 1979

- - Walkman: Amatör golf oyuncusu, aynı zamanda Sony'nin yaratıcısı olan Akio Morita'nın buluşudur.

 

M.S. 1981

- - Telsiz Telefon

- - Airbag

 

M.S. 1990

- - Çanak anten

- - Cep Telefonu

- - İndükleme yoluyla ısınan fırın

 

M.S. 1993

- - Görüntülü telefon

 

M.S. 1995

- - Internet